12351/UBND-CN
Chi tiết văn bản
12351/UBND-CN
Đấu nối giao thông từ các điểm dân cư nông thôn vào ĐT.516C, ĐT.516D huyện Yên Định
Ngày ban hành 12/10/2017
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c12351_signed.pdf
 Trở về trang trước