4025/UBND-NN
Chi tiết văn bản
4025/UBND-NN
Bố trí kinh phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án di dân tái định cư lòng hồ Yên Mỹ từ cao trình (+18.50)m đến (+20.36)m
Ngày ban hành 16/04/2018
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c4025_signed.pdf
 Trở về trang trước