12/TB-UBND
Chi tiết văn bản
12/TB-UBND
Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn tại Hội nghị nghe báo cáo kết quả thực hiện phương án Công khai quy hoạch tỉnh Thanh Hoá
Ngày ban hành 18/01/2018
Người ký Phạm Nguyên Hồng
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm tb12_signed.pdf
 Trở về trang trước