2586/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2586/QĐ-UBND
Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Bảo tồn và phát triển loài Vù Hương tại Vườn Quốc gia Bến En tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 10/07/2018
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d2586_signed.pdf
 Trở về trang trước