2607/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2607/QĐ-UBND
Điều chỉnh quy mô dự án Trạm chiết nạp khí dầu mỏ hóa lỏng tại Cụm công nghiệp Đông Tiến, thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn
Ngày ban hành 11/07/2018
Người ký Lê Thị Thìn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d2607_signed.pdf
 Trở về trang trước