211/GP-UBND
Chi tiết văn bản
211/GP-UBND
Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Công ty TNHH Anh Tú
Ngày ban hành 03/07/2018
Người ký Lê Anh Tuấn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm gp211_signed.pdf
 Trở về trang trước