198/KH-UBND
Chi tiết văn bản
198/KH-UBND
Kế hoạch thực hiện phong trào "Chống rác thải nhựa" trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 04/12/2018
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh198_signed.pdf
 Trở về trang trước