887/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
887/QĐ-UBND
Giao đất cho Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn tại xã Hoằng Vinh và xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa, để sử dụng vào mục đích công trình cấp nước
Ngày ban hành 13/03/2018
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d887_signed.pdf
 Trở về trang trước