3862/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3862/QĐ-UBND
Thu hồi đất của Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung tại phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn và giao cho Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội sử dụng vào mục đích xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo (Phân hiệu Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa)
Ngày ban hành 11/10/2017
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d3862_signed.pdf
 Trở về trang trước