3/2018/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3/2018/QĐ-UBND
Ban hành Quy định về việc thực hiện Chính sách xã hội hóa giáo dục mầm non tỉnh Thanh Hoá đến năm 2030 theo Nghị quyết số 82/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Ngày ban hành 08/02/2018
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d03_signed.PDF
 Trở về trang trước