3888/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3888/QĐ-UBND
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 11/10/2017
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d3888_signed.pdf
 Trở về trang trước