213/GP-UBND
Chi tiết văn bản
213/GP-UBND
Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Doanh nghiệp tư nhân Tiến Loan
Ngày ban hành 06/07/2018
Người ký Lê Anh Tuấn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm gp213_signed.pdf
 Trở về trang trước