1799/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1799/QĐ-UBND
Phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày ban hành 16/05/2018
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d1799_signed.pdf
 Trở về trang trước