109/TB-UBND
Chi tiết văn bản
109/TB-UBND
Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn tại cuộc họp về công tác giải phóng mặt bằng các công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ dự án đầu tư xây dựng thêm một đơn nguyên cầu vượt nút giao giữa QL1 và đường Nghi Sơn - Bãi Trành, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 25/06/2018
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm tb109_signed.pdf
 Trở về trang trước