160/KH-UBND
Chi tiết văn bản
160/KH-UBND
Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020
Ngày ban hành 15/09/2017
Người ký Ngô Văn Tuấn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh160_signed.pdf
 Trở về trang trước