1797/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1797/QĐ-UBND
Thu hồi đất của Tổng Công ty cổ phần Hàm Rồng Thanh Hóa, tại phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa, giao cho UBND thành phố Thanh Hóa quản lý
Ngày ban hành 16/05/2018
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d1797_signed.pdf
 Trở về trang trước