101/KH-UBND
Chi tiết văn bản
101/KH-UBND
Kế hoạch hành động phát triển ngành tôm tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025
Ngày ban hành 11/05/2018
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh101_signed.pdf
 Trở về trang trước