64/GP-UBND
Chi tiết văn bản
64/GP-UBND
Cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Đá Minh Thành
Ngày ban hành 13/02/2018
Người ký Lê Anh Tuấn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm gp64_signed.pdf
 Trở về trang trước