106/KH-UBND
Chi tiết văn bản
106/KH-UBND
Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng chống bạo lực gia đình
Ngày ban hành 18/05/2018
Người ký Phạm Đăng Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh106_signed.pdf
 Trở về trang trước