3759/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3759/QĐ-UBND
Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Chùa Mật Đa tại phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa
Ngày ban hành 04/10/2017
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d3759_signed.pdf
 Trở về trang trước