14117/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
14117/UBND-THKH
Gia hạn thời gian hoàn thành thủ tục đầu tư dự án Khu kinh doanh, giới thiệu sản phẩm vật liệu xây dựng tại xã Đông Minh, huyện Đông Sơn
Ngày ban hành 08/11/2018
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c14117_signed.pdf
 Trở về trang trước