8149/UBND-KTTC
Chi tiết văn bản
8149/UBND-KTTC
Giải quyết đề nghị của UBND thị xã Bỉm Sơn về chủ trương giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn
Ngày ban hành 11/07/2018
Người ký Trần Huy Chân
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c8149_signed.pdf
 Trở về trang trước