2210/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2210/QĐ-UBND
Giao kế hoạch chi tiết vốn ODA cho các dự án thuộc Chương trình nước sạch và VSNT dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng, vay vốn Ngân hàng Thế giới năm 2018
Ngày ban hành 13/06/2018
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d2210_signed.pdf
 Trở về trang trước