53/GP-UBND
Chi tiết văn bản
53/GP-UBND
Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản và thuê đất cho Công ty TNHH Vận tải và Xây dựng Huy Hoàng
Ngày ban hành 08/02/2018
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm gp53_signed.pdf
 Trở về trang trước