5313/UBND-CN
Chi tiết văn bản
5313/UBND-CN
Giao tham mưu chủ trương lập đề án phát triển dịch vụ logictics tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
Ngày ban hành 16/05/2018
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c5313_signed.pdf
 Trở về trang trước