1782/UBND-KTTC
Chi tiết văn bản
1782/UBND-KTTC
Giao tham mưu, giải quyết đề nghị của UBND thành phố Sầm Sơn về giao đất ở có thu tiền sử dụng đất
Ngày ban hành 13/02/2018
Người ký Trần Huy Chân
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c1782_signed.pdf
 Trở về trang trước