1811/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1811/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư trường Đại học Hồng Đức, phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa
Ngày ban hành 16/05/2018
Người ký Lê Anh Tuấn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d1811_signed.pdf
 Trở về trang trước