12367/UBND-KTTC
Chi tiết văn bản
12367/UBND-KTTC
Tham mưu phê duyệt danh mục các đề án, dự án thực hiện Chương trình phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa năm 2018
Ngày ban hành 12/10/2017
Người ký Phạm Nguyên Hồng
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c12367_signed.pdf
 Trở về trang trước