72/KH-UBND
Chi tiết văn bản
72/KH-UBND
Đào tạo khởi sự doanh nghiệp và bồi dưỡng doanh nhân tỉnh Thanh Hóa năm 2018
Ngày ban hành 02/04/2018
Người ký Lê Thị Thìn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh72_signed.pdf
 Trở về trang trước