2584/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2584/QĐ-UBND
Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới Nam Bỉm Sơn, thị xã Bỉm Sơn
Ngày ban hành 10/07/2018
Người ký Lê Anh Tuấn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d2584_signed.pdf
 Trở về trang trước