5314/UBND-CN
Chi tiết văn bản
5314/UBND-CN
Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc đoạn Mai Sơn - QL45
Ngày ban hành 16/05/2018
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c5314_signed.pdf
 Trở về trang trước