4028/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
4028/UBND-THKH
Giao tham dự Diễn đàn khởi nghiệp 2018
Ngày ban hành 16/04/2018
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c4028_signed.pdf
 Trở về trang trước