21/TB-UBND
Chi tiết văn bản
21/TB-UBND
Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng tại buổi làm việc với Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn về giải quyết các vấn đề vướng mắc trong triển khai một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành 05/02/2018
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm tb21_signed.pdf
 Trở về trang trước