222/GP-UBND
Chi tiết văn bản
222/GP-UBND
Cấp giấy phép khai thác khoáng sản và thuê đất cho Công ty TNHH Tùng Đạt Quan Sơn
Ngày ban hành 10/07/2018
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm gp222_signed.pdf
 Trở về trang trước