645/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
645/QĐ-UBND
Kiện toàn và bổ sung thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thanh Hoá
Ngày ban hành 13/02/2018
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d645_signed.pdf
 Trở về trang trước