8148/UBND-KTTC
Chi tiết văn bản
8148/UBND-KTTC
Giao báo cáo Bộ Tài chính tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với các dự án xây dựng cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành 11/07/2018
Người ký Trần Huy Chân
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c8148_signed.pdf
 Trở về trang trước