57/TB-UBND
Chi tiết văn bản
57/TB-UBND
Kết luận phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 3, nội dung phiên họp tháng 4 năm 2018
Ngày ban hành 03/04/2018
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm tb57_signed.pdf
 Trở về trang trước