56/TB-UBND
Chi tiết văn bản
56/TB-UBND
Thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền tại buổi tiếp doanh nghiệp định kỳ tháng 3 năm 2018
Ngày ban hành 02/04/2018
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm tb56_signed.pdf
 Trở về trang trước