46/KH-UBND
Chi tiết văn bản
46/KH-UBND
Thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 05/03/2018
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh46_signed.pdf
 Trở về trang trước