5307/UBND-CN
Chi tiết văn bản
5307/UBND-CN
Giao báo cáo kết quả thực hiện dự án cấp điện nông thôn
Ngày ban hành 16/05/2018
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c5307_signed.pdf
 Trở về trang trước