174/KH-UBND
Chi tiết văn bản
174/KH-UBND
Kế hoạch duy trì bền vững kết quả Dự án "Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng tại Việt Nam" đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành 05/10/2017
Người ký Ngô Văn Tuấn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh174_signed.pdf
 Trở về trang trước