68/TB-UBND
Chi tiết văn bản
68/TB-UBND
Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn tại buổi làm việc nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện một số dự án hạ tầng tại Khu kinh tế Nghi Sơn
Ngày ban hành 16/04/2018
Người ký Trần Huy Chân
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm tb68_signed.pdf
 Trở về trang trước