2572/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2572/QĐ-UBND
Cho Công ty Cổ phần Giống thủy sản Thanh Hóa thuê đất tại xã Thiệu Chính, huyện Thiệu Hóa để sử dụng vào mục đích Nuôi trồng thủy sản
Ngày ban hành 09/07/2018
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d2572_signed.pdf
 Trở về trang trước