8079/UBND-CN
Chi tiết văn bản
8079/UBND-CN
Giao tham mưu giải quyết các vướng mắc trong bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Khu dân cư đô thị Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa
Ngày ban hành 10/07/2018
Người ký Trần Huy Chân
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c8079_signed.pdf
 Trở về trang trước