1810/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1810/QĐ-UBND
Xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thanh Hóa năm 2017
Ngày ban hành 16/05/2018
Người ký Lê Anh Tuấn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d1810_signed.pdf
 Trở về trang trước