113/BC-UBND
Chi tiết văn bản
113/BC-UBND
Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 03/08/2017
Người ký Phạm Đăng Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Báo cáo
Tài liệu đính kèm bc113_signed.pdf
 Trở về trang trước