82/KH-UBND
Chi tiết văn bản
82/KH-UBND
Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực lý lịch tư pháp năm 2018
Ngày ban hành 17/04/2018
Người ký Lê Thị Thìn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh82_signed.pdf
 Trở về trang trước