1/CT-UBND
Chi tiết văn bản
1/CT-UBND
Chỉ thị về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành 03/01/2017
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Chỉ thị
Tài liệu đính kèm ct1_signed.pdf
 Trở về trang trước