2536/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2536/QĐ-UBND
Cho phép Công ty TNHH Vinh Chung chuyển mục đích sử dụng đất và thuê đất tại xã Yên Lễ, huyện Như Xuân để sử dụng vào mục đích Nhà máy sản xuất gạch không nung, gạch tuynel độ rỗng cao
Ngày ban hành 04/07/2018
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d2536_signed.pdf
 Trở về trang trước