39/KH-UBND
Chi tiết văn bản
39/KH-UBND
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018
Ngày ban hành 13/02/2018
Người ký Lê Thị Thìn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh39_signed.pdf
 Trở về trang trước